English-Turkish translations for metamorphosis:

metamorfoz · değişim · başkalaşım · other translations

metamorphosis metamorfoz

It's some kind of symbiotic metamorphosis device.

Bu bir çeşit simbiyotik metamorfoz cihazı.

Metamorphosis is not a bad thing.

Metamorfoz kötü bir şey değildir.

True, the metamorphosis is painful,

Doğru, metamorfoz acı vericidir,

Click to see more example sentences
metamorphosis değişim

That metamorphosis reaction can only be alchemy.

Bu değişim reaksiyonu sadece simya demek olabilir.

The metamorphosis is complete, cockroach.

Değişim tamamlandı, hamam böceği.

metamorphosis başkalaşım

Maybe the pill works better on you because you, my friend, are in a full-swing biological metamorphosis.

Belki de bu hap senin üzerinde daha çok işe yarar. Çünkü, sen dostum, tam-kapasite biyolojik başkalaşım içindesin.