missionaries

Is my grandmother, Mom's mom, really a missionary in Africa who helps sick kids?

Büyükannem annemin annesi gerçekten Afrika'da hasta çocuklara yardım eden bir misyoner mi?

But not really training for missionary work, is it?

Ama misyonerlik işi için gerçek bir eğitim değildi, değil mi?

Impressive. But not really training for missionary work, is it?

Ama misyoner işi için pek eğitici değil, değil mi?

After Korea's independence, an American missionary named Bates raised orphans here during the war.

Kore'nin bağımsızlığından sonra Bates adında Amerikalı bir misyoner savaş sırasında yetimlere baktı burada.

Scrawny Christians, missionaries, come to him, and they're like, "Are you John Rambo?

Cılız Hıristiyanlar, misyonerler, ona gelirler ve "Sen John Rambo musun?" derler.

Missionary John Bates saved many during the Korean war and

Misyoner John Bates Kore savaşı sırasında bir çoğunu kurtardı ve

Missionary John Bates Orphanage

Misyoner John Bates Yetimhanesi

It's a Broadway musical about some American missionaries in Africa.

Bu Afrika'daki bazı Amerikan misyonerleri hakkında bir müzikal.

What are you, some kind of child missionary?

Nesin sen bir çeşit çocuk misyoner mi?

He's a missionary He's not!

O bir misyoner. Değil!