English-Turkish translations for mister:

Bay · beyefendi · bey · efendi · Sayın · other translations

mister Bay

That's a really good question, mister.

Bu gerçekten iyi bir soru, bayım.

I tell you something, Mister.

Size bir şey söyleyeyim Bayım.

Good evening mister Allen.

İyi akşamlar Bay Allen.

Click to see more example sentences
mister beyefendi

I'm not the bad guy here, mister.

Burada kötü adam ben değilim, beyefendi.

What are you doing, mister?

Ne yapıyorsun burada, beyefendi?

What's this, mister?

Nedir bu, beyefendi?

Click to see more example sentences
mister bey

Can I ask you something, mister psychologist?

Size bir şey sorabilir miyim, Psikolog Bey?

Mister Officer this was all very unfortunate.

Memur bey bu çok talihsiz bir olay.

Hello, Mister judge.

Merhaba, hakim Bey.

Click to see more example sentences
mister efendi

Listen, mister high and mighty.

Dinle yüce ve ulu efendi.

One day mister Hafiz, this Barla that you see, will be a great school!

Bir gün gelecek Hafız Efendi şu gördüğün Barla büyük bir okul olacak.

Mister Audeh, please come here for a minute.

Udeh efendi, bir dakika gelir misin lütfen?

Click to see more example sentences
mister Sayın

Mister Very Special Agent I can't be your very special best friend.

Sayın çok özel ajan ben sizin çok özel en yakın arkadaşınız olamam.

No need, mister president.

Gerek yok, sayın başkan.

Can you say'd ear Mister' for a lawyer?

Avukata 'sayın bayım' diye başlansa uyar mı?

Click to see more example sentences