mom's

She's gonna be a good mom and you're gonna be a good daddy, right?

O iyi bir anne olacak, sen de iyi bir baba, değil mi?

Look, Mom, there's something I have to tell you.

Anne, bak sana söylemem gereken bir şey var.

Yeah, Mom. There's something else I have to tell you.

Sana söylemem gereken başka bir şey daha var anne.

But she's my mom, and I love her.

Ama o benim annem, ve onu seviyorum.

Mom, there's nothing there, and there never was.

Anne, orada hiç bir şey yok, asla da olmadı.

Don't say that, Mom. That's not true, and you know it.

Öyle söyleme, anne, bu doğru değil ve bunu biliyorsun.

It's good to see you again, Mom.

Seni yeniden görmek çok güzel, anne.

It's been a really long day, Mom.

Çok uzun bir gün oldu anne.

Mom, that's really not a good idea.

Anne, bu o kadar iyi bir fikir değil.

Yeah, I think it's the best thing for Mom.

Evet, sanırım annem için en iyisi bu.