English-Turkish translations for moon:

ay, aya · dolunay · ayı · uydu · ay ışığı · aysız · mehtap · other translations

moon ay, aya

Do you think that that the moon and the stars look lovely tonight?

Sence de bu akşam ay ve yıldızlar çok güzel görünmüyorlar mı?

I think tonight is the new moon.

Sanırım bu akşam yeni ay var.

The moon, the sea, isn't it nice?

Ay ve deniz, çok hoş değil mi?

Click to see more example sentences
moon dolunay

It's a full moon night best time to get married let's just do it tonight.

Bugün dolunay var. Evlenmek için iyi bir zaman. Hadi bunu bu gece yapalım.

Without a full moon, you're no match for me.

Dolunay olmadan benim için bir rakip değilsin.

Wait, is it a full moon tonight?

Dur, bu gece dolunay var?

Click to see more example sentences
moon ayı

And there's the moon in the background, like that old song, April moon?

Ve arka planda ay var, tıpkı eski şarkı gibi değil mi, Nisan ayı?

You, you want the moon?

Sen, sen ayı istiyorsun?

Moon of Woman"?

Kadın Ayı" mı?

Click to see more example sentences
moon uydu

It's currently orbiting Jupiter's largest moon taking high-resolution digital photographs.

Jüpiter'in yörüngesindeki en büyük uydunun yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekiyorum.

And just like Jupiter's Europa, these moons could harbor life.

Ve sadece Jüpiter'in Europa'sı gibi uydular yaşam için bir liman olabilir.

Planets and moons begin the same way.

Gezegenler ve uydular aynı şekilde başlarlar.

Click to see more example sentences
moon ay ışığı

We don't need electricity, just us and the moon. it's so romantic.

Elektriğe ihtiyacımız yok, sadece ay ışığı ve biz. Daha romantik

But there was a moon out then.

Ama o zaman ay ışığı vardı.

That light smile on your face shines like a moon

Yüzünüzde Bu ışık gülümseme Bir ay gibi parlar

Click to see more example sentences
moon aysız

Today is no moon day, a totaI dark night, For me it's first night.

Bu gün, aysız bir gün, tamamıyla karanlık bir gece, benim ilk gecem.

It's a no-moon period anyway.

Sorun olmayacak. Zaten aysız dönem.

moon mehtap

What can I do Balwante, everyone wants the moon.

Ne isteyebilirim ki Balwante, herkes Mehtabı ister.