English-Turkish translations for moron:

moron · aptallar · salak · zekalı · gerizekalı · am · embesil · other translations

We also found translations for word moron in Turkish.

moron moron

We're not even Muslim, you moron and even if we were, that doesn't make us terrorists.

Biz Müslüman bile değiliz seni moron ve Müslüman olsak bile, bu bizi terörist yapmaz.

And now you're back, you pathetic moron

Ve şimdi geri döndün seni zavallı, moron.

That moron finally did one smart thing.

O moron sonunda akıllıca bir şey yaptı.

Click to see more example sentences
moron aptallar

I'm a businessman, detective Flynn, I'm not a moron.

Ben bir adamıyım, Dedektif Flynn. Aptal değilim.

You stupid moron!

Seni aptal moron!

What are you, a moron?

Nesin sen bir aptal mı?

Click to see more example sentences
moron salak

And because you're not a moron, you already know that.

Ve çünkü sen bir salak değilsin, bunu zaten biliyorsun.

Apparently he's a real moron.

Görünüşe göre, tam bir salak.

Turn off that goddamn music, moron!

Kapat şu lanet müziği, salak.

Click to see more example sentences
moron zekalı

Now you have no mom and I have no girlfriend, you moron!

Şimdi senin bir annen benim de kız arkadaşım yok, geri zekalı!

He's not a moron.

O, geri zekalı değil.

I'm not a total moron.

Ben geri zekalı değilim.

Click to see more example sentences
moron gerizekalı

It's not a request, moron.

Bu bir rica değil gerizekalı.

For God's sake, she's not even here, you moron!

Tanrı aşkına kız burda bile değil, gerizekalı!

You dirty little moron.

Seni pis küçük gerizekalı.

Click to see more example sentences
moron am

You're keeping him overnight? But he's not a criminal. He's just a moron.

Onu sabaha kadar tutuyorsunuz ama o bir suçlu değil ki sadece moron.

He's a sweet moron, but he's not a coward.

O bir tatlı aptal ama korkak değil.

I'm your friend, Andy, but I'm not a moron.

Ben senin arkadaşınım, Andy ama moron değilim.

Click to see more example sentences
moron embesil

No, Joel, he's a moron.

Hayır, Joel. O bir embesil.

Operation "Moron" is over?

Embesil Operasyonu bitti mi?

Yeah, some moron bit me.

Evet, bir embesil ısırdı.

Click to see more example sentences