English-Turkish translations for mundane:

sıradan · dünyevi, dünyevi. · other translations

mundane sıradan

It was a pretty mundane conversation, but it was weird that he called so late.

Bu oldukça sıradan bir konuşmaydı, ama bu garip ki o oldukça geç aradı.

This is much more mundane.

Bu çok daha sıradan bir şey.

But my life has been mundane.

Ama, benim bütün hayatım sıradandı

Click to see more example sentences
mundane dünyevi, dünyevi.

Yeah, normal and mundane.

Evet, normal ve dünyevi.

You're not a mundane.

Sen bir dünyevi değilsin.

But fundraising is not mundane, my dear.

Ama bağış toplamak dünyevi bir değil, hayatım.