musicals

You and the music and now it's all happening at once and it's really hard!

Sen ve müzik ve bunlar sadece bir kez oluyor ve gerçekten zor!

It's just that with the music and all her friends, know what I mean?

Bu sadece müzik ile olan ve tüm arkadaşları, ne demek istediğimi biliyor musun?

I don't know anything about music, but I think you're really great.

Müzik hakkında bir şey bilmiyorum, ama senin harika olduğunu düşünüyorum.

Oh, yeah, and you know what the great thing is about music?

Oh evet, ve müzik hakkında ki en güzel şey nedir, biliyor musun?

Who are these people and what the hell is this music?

Bu insanlar kim ve bu müzik de neyin nesi böyle?

And the guy was playing really, really, really great music.

Ve adam gerçekten gerçekten çok iyi müzik çalıyordu

I should think that to hear such lovely music would make him feel better.

Hayır, bence bu kadar güzel bir müziği duymak onu daha iyi hissettirir.

Young girls love him, but he makes real music that

Genç kızlar onu seviyor ama o gerçek müzik yapıyor.

Do you know anything about music?

Müzik hakkında hiçbir şey biliyor musun?

You just got to go in there and make great music.

Sen sadece oraya git ve mükemmel bir müzik yap.