English-Turkish translations for mute:

dilsiz · sessiz · sağır ses · other translations

mute dilsiz

Hi, I'm Max and this is my mute friend Caroline.

Selam, ben Max, bu da dilsiz arkadaşım Caroline.

A deaf mute, and I'll never speak again.

Sağır ve dilsiz. Bir daha hiç konuşmam.

And now the latest news for our deaf-mute friends.

Ve şimdi sağır ve dilsiz arkadaşlar için en son haberler.

Click to see more example sentences
mute sessiz

Yeah. Was the little girl deaf or was she just mute?

Evet. küçük kız sağır mıydı yoksa sadece sessiz mi duruyordu?

OK. Come with me, but you'd better be mute, OK?

Tamam gel benimle ama sessiz olsan iyi olur.

Dave, can you mute that, please?

Dave, şu sesi kesebilir misin lütfen?

Click to see more example sentences
mute sağır ses

Yeah. Was the little girl deaf or was she just mute?

Evet. küçük kız sağır mıydı yoksa sadece sessiz mi duruyordu?