English-Turkish translations for myself:

kendim · ben · bizzat · tek başıma · şahsen · other translations

myself kendim

You think because I love her, I want her all to myself, but I'm not that man anymore.

Sanıyorsun ki onu sevdiğim için, onu sadece kendime istiyorum ama ben artık öyle bir adam değilim.

You know, I never saw myself as a business guy,

Bilirsiniz, ben hiç görmedim Kendime bir adamı olarak,

I've found myself a new world!

Kendimi yeni bir dünyada buldum.

Click to see more example sentences
myself ben

You think because I love her, I want her all to myself, but I'm not that man anymore.

Sanıyorsun ki onu sevdiğim için, onu sadece kendime istiyorum ama ben artık öyle bir adam değilim.

But then I just go on the computer and buy myself something.

O zaman ben de gidip bilgisayardan kendime bir şey alıyorum.

I just don't understand it myself

Bunu ben kendi başıma anlamıyorum.

Click to see more example sentences
myself bizzat

Then come back to me, or I'll kill you myself.

Sonra bana geri gel, Yoksa seni bizzat öldürürüm.

I did that for myself.

Kendim için bizzat yaptım.

That technique I taught him that myself.

Bu tekniği ona bizzat ben öğrettim.

Click to see more example sentences
myself tek başıma

Being out here all by myself wasn't good for me.

Burada tek başıma kalmak benim için iyi değildi.

At least, not by myself.

En azından, tek başıma değil.

But this time all by myself.

Ama bu sefer tek başıma.

Click to see more example sentences
myself şahsen

I, myself Am having a great day.

Ben şahsen süper bir gün geçiriyorum.

And I myself am an animal.

Ve ben şahsen bir hayvanım.

Speaking for myself, I'm glad you're here.

Ben şahsen senin de burada olmana sevindim.

Click to see more example sentences