English-Turkish translations for needs:

ihtiyaçlar · ister istemez · other translations

needs ihtiyaçlar

I know it's different for you because it's always different, but if you ever need

Senin için farklı olduğunu biliyorum. Çünkü her zaman farklıdır. Ama, eğer ihtiyacın olursa

You don't need me for that.

Bunun için bana ihtiyacın yok.

No, please, I really need it.

Hayır, lütfen çok ihtiyacım var.

Click to see more example sentences
needs ister istemez

You need them because you want them, because you don't know who you are without them.

Senin onlara ihtiyacın var çünkü onları istiyorsun, çünkü onlar olmadan kim olduğunu bilmiyorsun.

Anything else you need help with?

Yardım istediğin başka bir şey var mı?

So you need a gun and you want a car.

Sana silah lazım ve sen de arabayı istiyorsun.

Click to see more example sentences