English-Turkish translations for night:

geceli, gece, gecelik · akşamlık, akşam, akşamki · dünkü · gündüz · karanlık · gece vakti · geceni · daima · geceyarısı · other translations

night geceli, gece, gecelik

I'm really sorry about last night, but there's something I want to talk to you about.

Dün gece için gerçekten özür dilerim, ama seninle konuşmam gereken bir şey var.

Tonight is really a beautiful night. right?

Bu gece çok güzel bir gece, değil mi?

Tomorrow night, just you and me.

Yarın gece, sadece sen ve ben.

Click to see more example sentences
night akşamlık, akşam, akşamki

And again, I'm really, really sorry about last night.

Ve tekrar, geçen akşam için çok özür dilerim.

Trust me, Ben. It's gonna be a good night.

Güven bana, Ben. iyi bir akşam olacak.

It's a lovely night for the party.

Parti vermek için çok güzel bir akşam.

Click to see more example sentences
night dünkü

And I should probably tell you that last night, for me, wasn't really about you.

Ben de sana söylemeliyim ki geçen gece benim için sadece "sen" değildi.

Thank you for an interesting night and day.

Bu ilginç gece için teşekkürler, ve de gün için.

Good night all the same.

Yine de iyi geceler.

Click to see more example sentences
night gündüz

No, this is a first for me, day or night.

Hayır, bu benim için ilk oluyor, gece ya da gündüz.

If there's any problem, call me. Day or night.

Eğer bir sorun olursa gece gündüz beni arayın.

So heaven and hell, night and day, man and woman.

Yani cennet ve cehennem, gece ve gündüz, kadın ve erkek.

Click to see more example sentences
night karanlık

This isn't exactly a dark night.

Tam olarak karanlık bir gece değil.

She's having a dark night.

Karanlık bir gece geçiriyor.

It was a dark and stormy night, like this one.

Karanlık ve fırtınalı bir gece, bu gece gibi.

Click to see more example sentences
night gece vakti

I had a great time last night, man.

Geçen gece çok iyi vakit geçirdim dostum.

And it's night time.

Gece vakti bir de.

You had a terrible time last night, didn't you?

Dün gece çok kötü vakit geçirdin, değil mi?

Click to see more example sentences
night geceni

I'm sorry, I'm sorry I've ruined your night, I'm really sorry Hey, hey.

Özür dilerim geceni berbat ettim gerçekten özür dilerim Hey, hey.

And now, I've ruined your night.

Ve şimdi de senin geceni mahvettim.

night daima

It just seems so real. And always at night, it's it's right there.

O kadar gerçek gibi geliyor ki ve daima geceleri bu bu tam burada.

One night always makes the difference!

Bir gece daima bir fark yaratır!

night geceyarısı

No. Tomorrow night. At midnight.

Hayır, yarın akşam, geceyarısı.