nitrocellulose

It's carotene hydroxylase, acetate nitrocellulose, and zinc sulfide.

Madde keratin hidrolizat, asetat nitroselüloz, ve çinko sülfit.

Nitrocellulose, ethyl alcohol

Nitroselüloz, etil alkol

It's keratin hydrolysates, acetate nitrocellulose,

Madde keratin hidrolizat, asetat nitroselüloz,

Ethyl ether mixed with nitrocellulose would produce an

Etil eter nitroselüloz ile karıştırılırsa patlamaya sebep olur.

It's nitrocellulose with inorganic nitrate.

İnorganik nitrat içeren nitroselüloz.