non profit

This is a non-profit investigative film.

Bu, kâr amacı gütmeyen, bir araştırma filmi.

They are all private and registered as non-profit organisations.

Hepsi özel ve kâr amacı gütmeyen cemiyet olarak kayıtlıdır.

Okay, Doctors of Hope is a non-profit organization.

Tamam, Umut Doktorları kar gütmeyen bir organizasyon.

Imontha, Take Lovitt, Ben, Dover Grunt, and the non-profit Mater Innocentus.

Imontha, Take Lovitt, Ben, Dover Grunt, ve hayır kuruluşu Mater Innocentus.

We are a non-profit organisation.

Biz kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz.

I've heard the term before, "non-profit.

Ben bu terimi duymuştum, "Kar gözetmeyen".

Non-profit? What is that?

Kar amacı gütmeyen mi?