English-Turkish translations for normal:

normal · sıradan · zamanki · olağan · uygun · ortalama · çoğunlukla · düzgün · tabii olarak · other translations

We also found translations for word normal in Turkish.

normal zamanki

But she's always been a normal happy child.

Ama o her zaman normal, mutlu bir çocuktu.

Go find some normal people, then.

O zaman git normal insanlar bul.

When will we start living like a normal family?

Ne zaman normal bir aile gibi yaşamaya başlayacağız?

In the end, everything always goes back to normal.

Sonunda, her zaman, her şey normale döner.

Been sleeping a lot lately, and Jane keeps telling me it's not normal.

Son zamanlarda çok uyuyorum ve, Jane bana bunun normal olmadığını söylüyor.

Okay, so we're never gonna have normal lives.

Tamam, yani hiçbir zaman normal hayatlarımız olmayacak.

Then they're not normal.

O zaman normal değiller.

It's what you've always wanted a normal life.

Her zaman istediğin şey. Normal bir hayat.

When will I be normal?

Ne zaman normal olacağım?

Since when have WE lived a normal life?

Ne zamandan beri sıradan bir hayat yaşıyoruz ki?