English-Turkish translations for north:

kuzeye, kuzey, kuzeyde, kuzeydeki · güney · kuzeye doğru · kutup · kuzeydoğu · kuzeyli · kuzeye bakan · other translations

We also found translations for word north in Turkish.

north kuzeye, kuzey, kuzeyde, kuzeydeki

Illinois, Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Florida, Michigan, North Carolina and Rhode Island.

Illinois, Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Florida, Michigan Kuzey Carolina ve Rhode Island.

Is it North America or United States?

Kuzey Amerika yoksa Birleşik Devletler mi?

Oh, you graduated from an engineering school in North Korea.

Değil mi? Kuzey Kore'de bir mühendislik okulundan mezun.

Click to see more example sentences
north güney

The problems between the north and the South started long before you were born.

Kuzey ve güney arasındaki problemler sen doğmadan çok uzun zaman önce başladı.

North, south, east, west.

Kuzey, güney, doğu, batı.

Not North America, South America.

Kuzey değil, güney Amerika'dan.

Click to see more example sentences
north kuzeye doğru

Look, we're We're going north, all right?

Bak, kuzeye doğru gidiyoruz, tamam mı?

Just keep going north.

Kuzeye doğru devam et.

We keep moving. North.

Kuzeye doğru devam edelim.

Click to see more example sentences
north kutup

You're in England or Australia or the North Pole Yeah, that's right.

Ya İngiltere'desin, ya Avustralya'da ya da Kuzey Kutbu'nda Evet, doğru.

Because it means, "There's the North Pole.

Çünkü bu, "İşte kuzey kutbu" demek

It's not the North Pole.

Kuzey Kutbu da değil.

Click to see more example sentences
north kuzeydoğu

Seven degrees east, north by northwest.

Yedi derece doğu, kuzey, kuzeydoğu.

North, northeast and steady.

Kuzey, kuzeydoğudan ve sakin.

Two targets heading north-northeast.

İki hedef kuzey-kuzeydoğu'ya ilerliyor.

Click to see more example sentences
north kuzeyli

And your mama, a sorry, up-north waitress

Annen ise bezgin Kuzeyli bir garson

The Norths destroyed our abbey.

Kuzeyliler manastırımızı yok ettiler.

north kuzeye bakan

North Korean Foreign Minister, Lee Yong-sung will soon arrive

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Lee Yong Sung yakında ülkemize gelecek.