English-Turkish translations for not:

-ma-, -ma · -me-, -me · değil · hayır · yok · asla · other translations

We also found translations for word not in Turkish.

not -ma-, -ma

But it's not for me.

Ama bu benim için değil.

And you and I are not?

Sen ve ben değil miyiz?

Not for me but you!

Ama bana değil sana!

Click to see more example sentences
not -me-, -me

But it's not for me.

Ama bu benim için değil.

It's always gonna be "one last" something with you, but the truth is this is not your life now.

Seninle her zaman "son bir" şey olacak ama gerçek şu ki artık senin hayatın bu değil.

I'm not like you, all right?

Ben senin gibi değilim, tamam mı?

Click to see more example sentences
not değil

But it's not for me.

Ama bu benim için değil.

Not good for you.

Senin için iyi değil.

It it's not for me.

Şey, benim için değil.

Click to see more example sentences
not hayır

Well, yes, no, yes It's not good for me. It's not good for you.

Şey evet Hayır Evet Benim için de iyi değil, senin için de iyi değil.

No, no, that's not me.

Hayır, hayır ben değilim.

No. He's not a man.

Hayır, o insan değil.

Click to see more example sentences
not yok

It's not just It's not for you.

Yok, hayır. Sadece senin için değil.

But there's not much he can do about it.

Ama bu konuda yapabileceği fazla bir şey yok.

No. No, not today.

Yok, hayır bugün yok.

Click to see more example sentences
not asla

Well, maybe it's not a big deal to you, but she's my only sister, and we never go visit her.

Peki, belki de sizin için büyük bir anlaşma değil, ama o benim tek kardeşim, biz asla onu ziyaret gitmek.

He's not the problem, Jack.

Asıl sorun o değil, Jack.

Because it's not gonna happen.

Çünkü bu, asla olmayacak.

Click to see more example sentences