noticed

I don't know if you've noticed, but I'm not a little girl anymore.

Fark ettin mi bilmiyorum ama ben artık küçük bir kız değilim.

If you notice anything out of the ordinary, stop using it immediately and call me.

Eğer bir şey fark edersen, olağan dışı bir şey kullanmayı hemen bırak ve beni ara.

Mom, thank you so much for coming by on such short notice.

Anne, bu kadar kısa sürede geldiğin için çok teşekkür ederim.

I don't know if you've noticed, But me and Sam, we don't have much left.

Fark ettin mi bilmiyorum ama Sam ve benim fazla bir şeyimiz kalmadı.

No, I didn't notice anything, because he hasn't done anything.

Hayır, bir şey fark etmedim, çünkü o hiç bir şey yapmadı.

And. .you'll notice that. .not only in this room but everywhere, there are little toys.

Ve siz de fark edeceksiniz sadece bu odada değil ama her yerde küçük oyuncaklar var.

You know, I never noticed before, but you got really nice eyes.

Biliyor musun, daha önce farketmemişim ama çok güzel gözlerin var.

Yeah. Have you noticed anything else that's different since the new management?

Yeni yönetim geldiğinden beri başka bir şey daha fark ettin mi?

I found something something I've never noticed before.

Bir şey buldum. Daha önce hiç fark etmediğim bir şey

I don't know if you've noticed, but Dad isn't isn't Dad anymore.

Fark ettin mi bilmiyorum ama.. babam artık Eskisi gibi değil.