now sing

Hey, come on, you sing one now.

Hadi, sen de bir tane söyle.

Yeah, let's sing it now!

Evet, hadi şarkı söyleyelim!

Come now and sing!

Gel ve şarkı söyle!

Now you sing it.

Şimdi sen de söyle.

Now you sing.

Şimdi sen söyle.

There's a joy" "there's a joy that now sings" "having met you" "secretly, quietly

bir mutluluk var" "bir mutluluk var, şarkı söyleyen" "seninle karşılaşan" "gizlice, sessizce

Jack is back now Everyone sing

Jack geri döndü Herkes şarkı söylesin

He's not singing now, is he?

Artık şarkı söylemiyor, değil mi?

Ladies and gentlemen, Miss Layla Wells will now sing for you.

Bayanlar ve baylar, Bayan Layla Wells şimdi sizin için söyleyecek.

You can stop singing now.

Şarkı söylemeyi kes artık.