numerology

Hugo, yes, I understand it's numerology!

Hugo, evet, bunun numeroloji olduğunu anlıyorum.

Uh Numerology, astrology, tarot.

Numeroloji, astroloji, tarot falan

And people into numerology find meaning in such digit-sums.

Numerolojiyle uğraşan insanlar basamakların toplamından mana çıkarır.

Could this be like numerology?

Numeroloji falan olabilir mi?