English-Turkish translations for nutritious:

besleyici · besinli · other translations

nutritious besleyici

Together we become a big porridge that's warm, tasty, and nutritious and yes, quite beautiful, too.

Birlikte büyük bir lapa olduk. Sıcak, lezzetli ve besleyici. Ve evet oldukça da güzel.

Nobody leaves this house without a nutritious breakfast.

Kimse besleyici bir kahvaltı yapmadan bu evden gidemez.

Delicious and nutritious.

Lezzetli ve besleyici.

Click to see more example sentences
nutritious besinli

lnternational cuisine, healthful and nutritious food.

Uluslararası mutfak, sağlıklı ve besleyici besinler.

Fresh air, plenty of exercise and nutritious food.

Temiz hava, bolca alıştırma ve doğal besinler.

Hamburgers! The cornerstone of any nutritious breakfast.

Besin değeri yüksek bir kahvaltının temel taşı.