oates

I want a saddle, oats and I want a nice blanket for him.

Onun için bir eyer, yulaf ve ve hoş bir yastık istiyorum.

Ladies and gentlemen, Daryl Hall and John Oates.

Bayanlar ve baylar, Daryl Hall ve John Oates.

Seth you didn't bring me here to introduce me to Captain Oats.

Seth. Beni Yüzbaşı Yulaf ile tanıştırmak için buraya getirmedin değil mi?

You didn't bring me here to introduce me to Captain Oats?

Beni Yüzbaşı Yulaf ile tanıştırmak için buraya getirmedin değil mi?

Last year we had an incident with Joyce Carol Oates.

Geçen yıl Joyce Carol Oates ile kötü bir olay yaşadık.

Yeah, so can we sit with you and Captain Oats?

Evet, biz de sen ve Yüzbaşı Yulaf ile oturabilir miyiz?

Hall and Oates, Veronica.

Hall ve Oates, Veronica.

Got any Joyce Carol Oates?

Joyce Carol Oates var mı?

Wait, no, no, I mean Captain Oats.

Bekle, hayır, hayır. Yani Kaptan Yulaf.

Hey, Robert, you remember when we went as Hall and Oates?

Hey, Robert, hatırlıyor musun ikimiz Hall ve Oates olarak gitmiştik?