English-Turkish translations for obesity:

obezite · other translations

obesity obezite

Well, obesity is a huge problem at this school.

Bu okulda obezite çok büyük bir sorun.

Obesity, breast cancer, hurricanes, older women having babies, iPhones

Obezite, göğüs kanseri, kasırgalar yaşlı kadınların çocuk doğurması, iPhone

Premature baldness, myopia alcoholism and addictive susceptibility propensity for violence, obesity, etc.

Erken yaşta kellik, miyopluk, alkolizm ve bağımlılık şiddet eğilimi, obezite gibi.

Click to see more example sentences