English-Turkish translations for ocean:

okyanus · deniz · other translations

ocean okyanus

I got five bucks and seven kids back there, that have never seen the ocean.

Beş dolar ve arkada daha önce hiç okyanus görmemiş, yedi çocuk var.

Nothing stands between us and the pacific ocean but opportunity.

Aramızda hiçbir şey yok ve pasifik okyanusu ancak fırsatlar var.

There's an ocean crisis now.

Şu anda bir okyanus krizi var.

Click to see more example sentences
ocean deniz

Someone said the ocean is always fair.

Biri dedi ki deniz her zaman adildir.

That's the lighthouse and the ocean.

Bu bir deniz feneri ve okyanus.

Hey, gents, who's ready for the first open ocean dive?

Merhaba beyler, ilk açık deniz dalışına kim hazır?

Click to see more example sentences