octogenarian

Speaking of death, octogenarian Myrna Bellamy was brutally murdered last night.

Ölüm demişken, seksenlik Myrna Bellamy dün gece vahşice öldürüldü.