English-Turkish translations for ok:

. · tamam · iyi · oldu · peki demek · onaylamak · rıza · onay · other translations

We also found translations for word ok in Turkish.

ok .

Look, I had a really good time tonight, and I think you're really pretty, but I'm married, OK?

Bak, bu akşam çok iyi vakit geçirdim ve bence çok güzelsin ama ben evliyim, tamam mı?

Yeah. Ok, but then you know what?

Ama o zaman ne olur, biliyor musun?

It's not just that, ok?

Ya sadece o değil, tamam mı?

Click to see more example sentences
ok tamam

Look, I had a really good time tonight, and I think you're really pretty, but I'm married, OK?

Bak, bu akşam çok iyi vakit geçirdim ve bence çok güzelsin ama ben evliyim, tamam mı?

You wait here for a few minutes and then follow me, OK?

Sen burada birkaç dakika bekle sonra beni izle, tamam mı?

It doesn't matter, just stay with him tonight, OK?

Sorun değil, bu gece onunla kal, tamam mı?

Click to see more example sentences
ok iyi

Look, I had a really good time tonight, and I think you're really pretty, but I'm married, OK?

Bak, bu akşam çok iyi vakit geçirdim ve bence çok güzelsin ama ben evliyim, tamam mı?

OK, all right, very good.

Pekala, tamam, çok iyi.

Listen, we we better get going, ok?

Dinle, biz Biz en iyisi gidelim, tamam?

Click to see more example sentences
ok oldu

I don't know who you are, but this isn't a good time, OK?

Kim olduğunu bilmiyorum ama şu an hiç iyi bir zaman değil, tamam mı?

I wasn't alone then, I'm not gonna be alone now, OK?

O zaman yalnız değildim, şimdi de yalnız olmayacağım, tamam mı?

But you're sure he's OK now?

Şimdi iyi olduğuna emin misin?

Click to see more example sentences
ok peki demek

Ok, can I say something?

Peki, bir şey diyebilir miyim?

That's very sweet but try, OK?

Çok tatlısın ama dene, olur mu? Peki.

OK, take a deep breath.

Peki, derin bir nefes al.

Click to see more example sentences
ok onaylamak

Ok. I'll call to confirm.

Tamam, onaylamak için ararım.

And the elephant nods OK.

Fil de çaresiz onaylamış.

ok rıza

It's OK, Ali Riza.

Tamam, Ali Rıza can.

ok onay

The director, writer, designer and subtitler are OK.

Yönetmen, senarist, tasarımcı ve altyazıcı onay verdiler.