ornithologist

Highly respected ornithologist, author world explorer, philatelist

Saygıdeğer kuşbilimci, yazar, dünya gezgini, filatelist

Highly respected ornithologist, author, world explorer philatelist and former pentathlete.

Saygıdeğer kuşbilimci, yazar, dünya gezgini, filatelist ve eski pentatloncu.

Ornithologist, philatelist, philanthropist.

Kuşbilimci, filatelist, hayırsever.

It's an amateur ornithologist's dream.

Her amatör kuşbilimcisinin rüyası.

I'm an ornithologist.

Ben bir kuşbilimciyim.

I was a young ornithologist.

Genç bir kuş bilimciydim.

My friend's an avid ornithologist.

Arkadaşım hevesli bir kuşbilimcidir de.

Ornilo Ornithologist, philatelist

Kuşbilimci, filatelist, hayırsev

You're Maggie, the ornithologist's wife.

Sen Maggie'sin, kuşbilimcinin karısı.

The Ornithologist's Wife. Really?

Kuşbilimci'nin Karısı Cidden mi?