English-Turkish translations for outside:

dışarısı, dışarıda, dışarıdaki, dışarıya, dışarı, dışarda · dışına, dışsal, dış, dışında · en çok · -den başka · ötesine · dış kaynaklı · dış taraf · dıştan · other translations

outside dışarısı, dışarıda, dışarıdaki, dışarıya, dışarı, dışarda

No, no, no, no. Go outside and play, all right?

Hayır, hayır, hayır. dışarı çık ve oyna, Tamam mı?

There's a war outside.

Dışarıda bir savaş var.

Come outside with me, baby.

Benimle dışarı gel bebeğim.

Click to see more example sentences
outside dışına, dışsal, dış, dışında

There's nothing for me outside of this place.

Benim için bu yerin dışında hiçbir şey yok.

Outside this door.

Bu kapının dışında.

Is the camera outside this door working?

Bu kapının dışındaki kamera çalışıyor mu?

Click to see more example sentences
outside en çok

It's a lovely day outside, so let's go outside and enjoy this Sunday for a change.

Dışarıda çok güzel bir gün var, şimdi dışarı çıkalım ve bu güzel günün tadını çıkaralım.

Hey. It's a beautiful day outside.

Dışarıda çok güzel bir gün var.

Oh, it's hot in here your husband is outside

Oh, burası çok sıcak kocan da dışarıda

Click to see more example sentences
outside -den başka

There is another world outside, do you want to go with me?

Dışarıda başka bir dünya var, Benimle gelmek ister misin?

Are there other agents waiting for me outside?

Beni dışarıda bekleyen başka ajanlar var mı?

There is nothing outside politics.

Politikanın dışında başka bir şey yok.

Click to see more example sentences
outside ötesine

Outside that door there's a hallway.

Şu kapının ötesinde bir koridor var.

There is a smithy outside, beyond the chapel.

Dışarıda küçük bir demirci var, kilisenin ötesinde.

Outside the Government,beyond the police.

Torchwood. Hükümetin dışında, polisin ötesinde

outside dış kaynaklı

Seven months ago, outside Cairo, there was an outbreak a virus of unknown origin.

Yedi ay önce Kahire'nin dışındaki bir köyde bir salgın başladı. Kaynağı bilinmeyen bir virüs.

A light source outside the ship?

Geminin dışında bir ışık kaynağı mı?

outside dış taraf

So then, Duane and I will go this way outside of the fence.

O zaman, Duane ve ben bu taraftan çitin dışına çıkacağız.

The toilet's outside.

Tuvalet dış tarafta..

outside dıştan

No,there are no injuries on the outside.

Hayır, dıştan hiç bir incinme yok.