English-Turkish translations for outwardly:

dışa doğru · görünüşte, görünüşte. · other translations

outwardly dışa doğru

That suggests the ribs were broken outward.

Bu durumda kaburgalar dışa doğru kırılmış.

But then we can't turn outwards.

Ama sonra dışa doğru dönemiyoruz.

Bones are bent outward.

Kemikler dışa doğru eğilmiş.

Click to see more example sentences
outwardly görünüşte, görünüşte.

But the odd thing is that outwardly this woman was a model of patience.

Ama tuhaf olan şu ki görünüşe göre bu kadın bir sabır modeliydi.

Good business, like a good marriage, is outwardly boring.

İyi iş, iyi bir evlilik gibi görünüşte sıkıcıdır.

Outward appearance and word choice don't matter.

Dış görünüş ve sözcük seçimi önemli değil.