English-Turkish translations for pacific:

barışçı · other translations

pacific barışçı

Behind those doors is a UPV, urban pacification vehicle.

Bu kapıların ardında bir KBA var. Kentsel Barış Aracı.