English-Turkish translations for patch:

yamalı, yama · ben · ocak · parça · toprak parçası · bant · leke · benek · tarh · yamalamak · yazılım yaması · other translations

patch yamalı, yama

No, it's just a patch.

Hayır sadece bir yama.

Now, if you just let me patch up that wound,

Şimdi, bana izin verirsen yama bu kadar yara,

Okay, well, I can patch her up.

Tamam, ben onu yama olabilir.

Click to see more example sentences
patch ben

Then a few years ago, Janet and I. Hit a rough patch.

Birkaç yıl önce Janet ve ben zor bir dönem geçirdik.

Connie and I were going through a rough patch.

Connie ve ben zor bir dönemden geçiyorduk.

Can I have an eye patch?

Ben bir göz yama olabilir?

Click to see more example sentences
patch ocak

One of them is so big it's even got its own name the Eastern Pacific Garbage Patch.

Bunlardan bir tanesi o kadar büyük ki, kendi adı bile var Doğu Pasifik Çöp Yığını.

And it's not Patch.

Ve o da Patch değil.

Okay, well, I can patch her up.

Tamam, ben onu yama olabilir.

Click to see more example sentences
patch parça

I know it's just a small patch but it's weird.

Sadece küçük bir parça, biliyorum ama tuhaf bir şey.

But this patch of earth changed my life.

Ama bu toprak parçası benim hayatımı değiştirdi.

Get some scissors and cut a patch.

Makası al ve bir parça kes.

Click to see more example sentences
patch toprak parçası

But this patch of earth changed my life.

Ama bu toprak parçası benim hayatımı değiştirdi.

A patch of dirt, a tree.

Bir toprak parçası, bir ağaç.

patch bant

Is that three patches?

Üç tane mi bant taktın?

Last one to Latveria licks Fury's eye patch

Latverya'ya son giden Fury'nin göz bandını yalar.

patch leke

They show how a completely featureless chemical soup, can evolve these strange blobs and patches.

Tamamen özelliksiz bir kimyasal çorbanın bu tuhaf leke ve parçalara nasıl evrilebildiğini gösteriyor.

Those light patches.

Bu ışık lekeleri.

patch benek

Jeremy isn't that really Patches?

Jeremy, o gerçek Benekli değil mi?

patch tarh

Just a garden patch and a pasture.

Bahçede bir tarh ve bir de otlak.

patch yamalamak

No soft patches.

Yumuşak yamalar yok.

patch yazılım yaması

Software patch. Six months ago.

Altı ay önce yazılım yaması yapılmış.