English-Turkish translations for patient:

hasta · sabırlı, sabır · tedavi · other translations

patient hasta

I have a patient, a young boy with a rare brain disease. He's very, very sick.

Bir hastam var, küçük bir çocuk, ender görülen bir beyin hastalığı. çok ama çok hasta.

I understand you're a new patient.

Yeni bir hasta olduğunu anlıyorum.

When was the last time these patients were checked?

Bu hastalar en son ne zaman kontrol edildi?

Click to see more example sentences
patient sabırlı, sabır

And it will probably take a long time, but then I'm a patient man.

Ve muhtemelen bu uzun zaman alacak, Ve ben o zaman sabırlı bir adam olacağım.

And you've been really patient with me.

Ve bana karşı çok sabırlı oldun.

But be patient.

Ama sabırlı ol.

Click to see more example sentences
patient tedavi

You treated a patient named Linda Stansbury back in October for a broken wrist.

Linda Stansbury adında bir hastayı tedavi Ekim ayında geri kırık bir bilek için.

I have a few physical therapy patients here.

Bir kaç fizik tedavi hastam var burada.

The patient needs treatment.

Hastanın tedaviye ihtiyacı var.

Click to see more example sentences