English-Turkish translations for percent:

yüzde · yüz · oran · other translations

percent yüzde

We always knew it was only a one percent chance anyone could ever pull something like this off.

Her zaman sadece biliyordu bir yüzde şans Hiç kimse-ebil çekmek Bu kapatma gibi bir şey.

Hey, my ten percent.

Hey, benim yüzde on.

Are you a hundred percent sure?

Buna yüzde yüz emin misiniz?

Click to see more example sentences
percent yüz

You basically can't be a hundred percent sure of anything.

Temelde hiçbir şey için yüzde yüz emin olamayız.

Hundred percent sure!

Yüzde yüz eminim!

It's a hundred percent cotton. And some wool.

Yüzde yüz pamuklu ve biraz da yünlü.

Click to see more example sentences
percent oran

Not even three-hundredths of one percent.

Üçyüzde bir oranında bile değil.