English-Turkish translations for perspective:

bakış · açı · bakış açısı · perspektif · görüş · görüş açısı · other translations

perspective bakış

So, as a young woman working for patty, you must have an interesting perspective on her marriage.

Patty için çalışan genç bir kadın olarak, O'nun evliliğine ilginç bir bakış açın olmalı.

And it really gives you a different perspective, I think.

Bence bu size gerçekten farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

That must give you an interesting perspective.

Sana ilginç bir bakış açısı kazandırıyor olmalı.

Click to see more example sentences
perspective açı

For the patient, a fresh perspective Can mean the difference between living and dying.

Hasta için, yeni bir bakış açısı ölüm ve yaşam arasındaki farkı ifade edebilir.

And it really gives you a different perspective, I think.

Bence bu size gerçekten farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

Well, that's an interesting perspective.

Bu ilginç bir bakış açısı işte.

Click to see more example sentences
perspective bakış açısı

For the patient, a fresh perspective Can mean the difference between living and dying.

Hasta için, yeni bir bakış açısı ölüm ve yaşam arasındaki farkı ifade edebilir.

And it really gives you a different perspective, I think.

Bence bu size gerçekten farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

Well, that's an interesting perspective.

Bu ilginç bir bakış açısı işte.

Click to see more example sentences
perspective perspektif

No, it's just a different perspective.

Hayır, bu sadece değişik bir perspektif.

But let's get some perspective here.

Ama burada bazı perspektif başlayalım.

Well, that kind of Exposure Creates an interesting perspective.

Böyle bir maruz kalma ilginç bir perspektif yaratır.

Click to see more example sentences
perspective görüş

Is that a male perspective?

Bu bir erkek görüş açısı mı?

I don't know.To interact with different people,to get different perspectives.

Bilmiyorum. Farklı insanlarla etkileşimde bulunmayı, farklı görüşler tanımayı..

perspective görüş açısı

Is that a male perspective?

Bu bir erkek görüş açısı mı?