English-Turkish translations for phantom:

hayalet · hayal, hayali · hayalet gibi., hayalet gibi · fantom · other translations

phantom hayalet

But I've never seen a phantom Russian submarine.

Ama hiç hayalet bir Rus denizaltısı görmedim.

Giant phantom dinosaur attacking town center.

Dev hayalet dinazor şehir merkezine saldırıyor.

There is no Phantom of the Opera

Opera hayaleti diye bir şey yok.

Click to see more example sentences
phantom hayal, hayali

Not a phantom, a person with fingerprints

Hayali değil, parmak izleri olan bir insan.

I think it's a phantom deal.

Bence bu hayali bir anlaşma.

Ah, yes, your phantom witness, right?

Ah, evet. Senin hayali tanığın, değil mi?

Click to see more example sentences
phantom hayalet gibi., hayalet gibi

'The circus tent, gone like a phantom.

Sirk çadırı, bir hayalet gibi kayboldu.

He's like a goddamn phantom.

Tanrının cezası bir hayalet gibi.

Well, like the phantom, this man's body also masks a deformation.

Hayalet gibi bu adamın bedeni de bir bozulmayı gizliyor.

Click to see more example sentences
phantom fantom

MC, there's a Mr. Phantom here to see you.

MC, burada seni görmek isteyen bir Bay Fantom var.

Is Phantom now.

Şimdi Fantom var.

Look, I once killed the Phantom.

Bakın, bir zamanlar Fantom'u öldürdüm.

Click to see more example sentences