phone's

Maybe there's a name somewhere, a phone number, and we can get it back to them.

Belki bir yerlerde bir isim vardır, Bir telefon numarası, ve onları geri getirebiliriz.

I guess this is her phone but she's not here.

Sanırım bu onun telefonu, ama şu anda burada değil.

There's a phone number here, too.

Burada bir telefon numarası da var.

Look at this, it's a phone number.

Şuna bak. Bu bir telefon numarası.

It's not a phone number.

Bu bir telefon numarası değil.

Here's my phone number call me tomorrow morning.

Bu benim telefon numaram Yarın sabah beni ararsın.

There's a phone here.

Burada bir telefon var.

There's a phone call for you.

Sizin için bir telefon var.

There's gotta be a phone around here somewhere.

Buralarda bir yerde bir telefon olması lazım.

That's like their phone number.

Bu onların telefon numarası gibi.