English-Turkish translations for pilot:

pilot · kılavuz · kontrol · pilotluk yapmak · deneme · öncü · yedek · other translations

We also found translations for word pilot in Turkish.

pilot pilot

I'm actually seeing someone right now, and he's never around, 'cause he's a pilot.

Benim aslında görüştüğüm biri var ve buralarda değil, çünkü o bir pilot.

Did you see a German pilot?

Bir Alman pilot gördünüz mü?

Pilot, come here!

Pilot, buraya gel!

Click to see more example sentences
pilot kılavuz

Tell him something, Pilot.

Ona bir şey söyle, Kılavuz.

What's happening, Pilot?

Neler oluyor Kılavuz?

Three cheers for the Pilot!

Kılavuz için üç kere!

Click to see more example sentences
pilot kontrol

But only controlled by Pilot, a male, of course.

Ama tamamen Pilot kontrolünde ki o da bir erkek, tabii.

Pilot, I've found some Peacekeeper control panel.

Pilot, bir tane Peacekeeper kontrol paneli buldum.

Dr. Reynolds, Dr. Brace your pilot has lost control.

Dr. Reynolds, Dr. Brace pilotunuz kontrolü kaybetti.

Click to see more example sentences
pilot pilotluk yapmak

Captain Steve Wilcox is at this very moment piloting America's Hope, GoSpace's very first orbiter.

Yüzbaşı Steve Wilcox tam şu anda, Gospace'in ilk uydusu Amerika'nın Ümidi'ne pilotluk yapıyor.

Mrs. Bluth, your son went down while piloting a plane

Bayan Bluth, oğlunuz bir uçağa pilotluk yaparken düştü

pilot deneme

Zombie test pilot.

Zombi Deneme Pilotu.

Yes, and they put her in Gatins' pilot.

Evet. Ve onu Gatin"in deneme çekimine aldılar.

pilot öncü

I'm still Galactica's lead pilot.

Ben hala Galactica'nın öncü pilotuyum.

pilot yedek

Uh, the charter company, aircraft manufacturer, parts manufacturers, the pilot, of course.

Uçak kiralama şirketi, uçak imalatçısı yedek parça imalatçısı, elbette pilot.