English-Turkish translations for piper:

Kavalcı · other translations

piper Kavalcı

The Pied Piper's found a new tune.

Benekli Kavalcı yeni bir akort buldu.

Enchantress, Pied Piper, Citizen Cold, Shade, Sandman, The Shazam Kids.

Büyücü, Kavalcı, Yurttaş Soğuk, Gölge, Kum Adam ve Shazam Çocukları.