pistons

Looks like some kind of piston system.

Bir çeşit piston sistemi gibi görünüyor.

His daughter is Karen Pistone, Brent Garvey's second victim.

Kızı Karen Pistone, Brent Garvey'in ikinci kurbanı.

Mr. Pistone, such a pleasure to see you again.

Bay Pistone, sizi yeniden görmek büyük zevk.

You have three Piston Cups.

Üç tane Piston Kupa'n var.

Engine block, eccentric shaft, pistons, crankshaft, bearings, gearwheels.

Motor bloğu, eksantrik mili, pistonlar, krank mili, yataklar, dişliler.

Mrs. Pistone, please help us here.

Bayan Pistone, lütfen bize yardım edin.

Why not Anthony Pistone?

Neden Anthony Pistone değil?

No, his name is Anthony Pistone.

Hayır, adamın adı Anthony Pistone.

Hey, you wanna go to the Laker-Piston game next week?

Hey, gelecek hafta Laker-Piston maçına gitmek ister misin?

There should be a piston behind.

Arkasında bir tür piston var.