plagiarized

Writer Baek Hee-soo plagiarized her new book, 'Abyss'

Yazar Baek Hee-soo yeni kitabı"Uçurum'u" alıntıladı.

I never plagiarized anything.

Ben hiçbir şey alıntılamadım.

Dan, plagiarism is a serious offense.

Dan, hırsızlık önemli bir suçtur.

No, no, but isn't that plagiarism?

Hayır, olmaz, bu intihal olmaz mı?

I plagiarized, you bribed with stolen tickets.

Ben araklama yaptım, sen çalıntı biletleri rüşvet verdin.

Mozart plagiarized and so did Einstein.

Mozart yaptı, Einstein da yaptı.

Plagiarism is an academic crime.

Edebi hirsizlik, akademik bir suçtur.

She accused me of plagiarism.

Beni eser hırsızlığıyla suçladı.

I should sue him for plagiarism.

Onu eser hırsızlığından dava etmeliyim.

No, Mr. Vandecamp was disqualified for plagiarism.

Bay Vandecamp eser hırsızlığından diskalifiye oldu.