planned

Okay, I got a new plan, it's a better plan but I need your help, okay?

Pekala, yeni bir planım var, daha iyi bir plan ama yardımına ihtiyacım var, tamam mı?

I know it wasn't part of the plan, but it was either this or nothing.

Biliyorum planın bir parçası değildi, ama ya bu ya da hiçbir şeydi.

You don't think this is a very good plan, do you? So there is a plan?

Bunun iyi bir plan olduğunu biliyorsun, değil mi? Demek ki bir plan var?

And I still can't believe that she can be part of this plan.

Ve ben hala onun bu planın bir parçası olduğuna inanmıyorum.

What happened last night, was that just part of a plan?

Dün gece neler oldu planın bir parçası mıydı bu?

But you've only got one shot, so you better have a good plan.

Ama sadece tek bir şansımız var. İyi bir planınız olsa iyi olur.

Why is the man so important? or at least a plan?

Bu adam neden bu kadar önemli? Ya da en azından bir planın?

This is not a very good plan.

Bu çok iyi bir plan değil.

Not me of course. I know you are always the man with the plan.

Ben değilim tabii ki, her zaman planı olan bir adam olduğunu biliyorum.

Dude, I was thinking, I was, like, You know, I probably need a plan here but what plan?

Ahbap, düşünüyordum da, ben anlarsın ya, muhtemelen bir plana ihtiyacım var ama ne planı?