plants

Okay, maybe not so good, but it's better than you trying to plant evidence to protect me.

Tamam, belki de o kadar iyi değildir, ama beni korumak için kanıt yerleştirmenden daha iyi.

Well, there's the old power plant, or maybe an abandoned subway tunnel.

İyi, eski bir elektrik santrali var, ya da belki de terk edilmiş bir metro tünelinde.

Mr. Jimmy Page, Mr. john Paul Jones, Mr. Robert Plant.

Bay. Jimmy Page, Bay john Paul Jones, Bay Robert Plant.

The perfect place for you to plant a garden.

Bir bahçe için sana mükemmel bir yer.

The difference between a stone, a plant, an animal, and man is

Bir taş, bir bitki, bir hayvan ve bir insan arasındaki fark

Yeah. And this is a corn plant, not a "Peter Tree

Evet. ve bu bir. mısır bitkisi "Peter Ağacı" değil.

Is that a plant or something that is only found in Soul Society?

Bu bir bitki ya da sadece Soul Society'de olan bir şey mi?

I'm Detective Plant, this is Detective Page.

Ben dedektif Plant. Bu da dedektif Page.

Not an animal or insect or plant nothing in this world has that type of blood.

Ne bir hayvan ne bir böcek ya da bir bitki. Bu kan grubundan dünyada hiç kimsede yok.

Ladies and gentlemen, this plant is

Bayanlar ve baylar, bu fabrika