English-Turkish translations for pointless:

anlamsız · amaçsız · saçma · gereksiz · yararsız · boş · manasız · other translations

pointless anlamsız

Its pointless for that dog to stay here, it would be bad and dangerous.

O köpeğin burada kalması çok anlamsız. Onun için kötü ve tehlikeli.

I labored under the myth of monogamy for seven years with Jackie, and it was pointless.

Ben mitin altında zahmetli tekeşlilik Jackie ile yedi yıl boyunca, ve bunun anlamsız olduğunu.

And it's pointless now.

Ve şu an çok anlamsız.

Click to see more example sentences
pointless amaçsız

Let's do something pointless, something totally crazy.

Hadi tamamen amaçsız, tamamen çılgınca bir şey yapalım.

It it's just that just to satisfy their morbid pointless curiosity.

Bu bu sadece sadece kendi amaçsız hastalıklı meraklarını tatmin etmek için.

Kol, original vampire, murdered pointlessly by Jeremy Gilbert.

Kol, orijinal vampir, Jeremy Gilbert tarafından amaçsızca öldürüldü.

Click to see more example sentences
pointless saçma

Gentlemen, this is truly pointless.

Baylar, bu gerçekten çok saçma.

It's just another chapter in the pointless rivalry between Springfield and Shelbyville.

Bu sadece Springfield ile shelbyville arasındaki saçma çekişmenin bir parçası.

Rothman made the whole war look small and pointless, ridiculous, absurd.

Rothman, tüm savaşı küçük anlamsız, saçma ve gülünç gösterdi.

Click to see more example sentences
pointless gereksiz

All this fighting is pointless!

Tüm bu kavgalar gereksiz!

This fight is so pointless.

Bu kavga çok gereksiz.

Brave but pointless.

Cesurca ama gereksiz.

Click to see more example sentences
pointless yararsız

But it's pointless.

Ama bu yararsız.

Who will care for Feckless, Aimless, Graceless and Pointless?

Kim Görgüsüz, Amaçsız, Beceriksiz ve Yararsız'a bakacak?

So next week's pissing contest is pointless then.

Öyleyse önümüzdeki haftaki sidik yarışı anlamsız o zaman.

pointless boş

It's just pointless remorse.

Boş bir vicdan azabı bu.

pointless manasız

Well, what a colorful and pointless metaphor.

Ne kadar da renkli ve manasız bir mecaz.