English-Turkish translations for polite:

kibar · nazik · kibarlık · terbiyeli · ince, incelik · other translations

polite kibar

What it is, is a very big but very quiet, very polite battle with too much at stake.

Bu çok büyük, ama çok sessiz ve kibar bir savaştır çok büyük risklerin olduğu.

Very nice, and polite..

Çok iyi ve çok kibar.

How come you're always so polite?

Nasıl hep bu kadar kibar olabiliyorsun?

Click to see more example sentences
polite nazik

You are not mature, polite, or professional, and even your own mother knows it.

Olgun, nazik ya da profesyonel değilsin ve kendi annen bile bunu biliyor.

But generally people are very polite, they don't want too much from you.

Ama insanlar genelde çok nazik, sizden fazla bir şey istemiyorlar.

Okay, well, you be "polite" cop, and I'll be.

Tamam, pekala, sen "nazik" polis olursun ben de

Click to see more example sentences
polite kibarlık

Of course you do, because she's important to you and because it's polite.

Tabii ki. Çünkü O, senin için önemli. Bir de kibarlık oluyor.

But enough of this polite conversation.

Fakat bu kadar kibarlık yeter.

I was being polite, okay?

Kibarlık ettim, tamam mı?

Click to see more example sentences
polite terbiyeli

He's a polite young man.

Terbiyeli bir genç adam.

At least he's educated and polite.

En azından eğitimli ve terbiyeli.

Polite, considerate, well-mannered.

Kibar, düşünceli, terbiyeli.

polite ince, incelik

Modest and pure polite and refined

Mütevazı ve saf, kibar ve ince

There is no civility, only politics.

Hiç incelik yok, sadece politika.