English-Turkish translations for possibly:

olabilir · muhtemelen · belki · hatta · other translations

possibly olabilir

And you know that, even if that was possible, that's not the way.

Ve biliyorsun ki, bu mümkün olsa bile, doğru yol bu değil.

I don't know how that's possible.

Bu nasıl mümkün olabilir bilmiyorum.

Let's get as much as possible upstairs.

Mümkün olduğu kadar üst kata gidelim.

Click to see more example sentences
possibly muhtemelen

This would be an adult, Possibly a white male. He might be an authority Figure to her.

Bu bir yetişkin olmalı muhtemelen beyaz bir erkek, onun için otoriter bir figür olabilir.

What could possibly cause such a thing?

Muhtemelen böyle bir şey neden olabilir?

I think possibly because he, too, is wrong.

Bence muhtemelen o da yanılıyor da ondan.

Click to see more example sentences
possibly belki

Possibly, but what do you really know about her?

Belki de, ama onun hakkında ne biliyorsun?

And I got a horse and a cat, possibly a dead roommate, so

Zaten evde bir at, bir kedi ve belki de ölmüş bir ev arkadaşım var

Every year, there are a few more mountain gorillas and, possibly, just a little more optimism.

Her yıl birkaç tane daha dağ gorili ve belki birazcık daha iyimserlik var.

Click to see more example sentences
possibly hatta

Is that even possible?

Hatta bu mümkün mü?

And possibly a number three.

Hatta belki de üç numara.

It's completely possible!

Hatta tamamen mümkün!

Click to see more example sentences