prenuptial

Mrs. Lewis, did you and the deceased sign a prenuptial agreement?

Bayan Lewis, siz ve rahmetli bir evlilik öncesi anlaşması yapmış mıydınız?

You ever considered a prenuptial agreement?

Evlilik öncesi anlaşmayı hiç düşündün mü?

I signed a prenuptial agreement.

Bir evlilik akdi imzaladım.

We naturally had no prenuptial agreement.

Doğal olarak evlilik sözleşmemiz yoktu.