English-Turkish translations for primate:

primat · maymun · other translations

primate primat

What's that petty primate doing here?

O aşağılık primat burada ne arıyor?

Mr. Kramer, he's an innocent primate.

Bay Kramer o masum bir primat.

She's surprisingly strong-willed for a primate.

Bir primat için şaşırtıcı derecede iradeli çıktı.

Click to see more example sentences
primate maymun

It's what separates us from the primates.

Bu bizi maymunlardan ayıran bir özellik.

Fellow primate, this is a wake-up call.

Sevgili maymun dostum, bu bir uyanış çağrısı.