English-Turkish translations for producer:

yapımcı · prodüktör · yönetmen · üretici · yapımcılık · sin yapımcı · other translations

producer yapımcı

A local reporter and his producer.

Bir yapımcı ve yerel bir muhabir.

What brings professor and producer here?

Profesör ve yapımcıyı buraya getiren nedir?

And you're the producer?

Sen de yapımcı olmalısın.

Click to see more example sentences
producer prodüktör

It's a creative meeting, and as a producer, I just thought

Bu yaratıcı bir toplantı, ve prodüktör olarak, düşündüm ki

He's just a producer. Nothing interesting.

Sadece prodüktör ilginç olan bir şey yok.

And now back to the "Watty White Show," with legendary producer and songwriter Watty White.

Şimdi efsanevi prodüktör ve şarkı yazarı Watty White ile Watty White Show'dayız.

Click to see more example sentences
producer yönetmen

Today I've seen a script prepared by a producer who thinks like a director.

Bugün tıpkı bir yönetmen gibi düşünen yapımcı tarafından hazırlanmış bir senaryo gördüm

Writer, director, producer

Senarist, yönetmen, yapımcı

Produced and directed by Vince Masuka,

Yapımcı ve yönetmen Vince Masuka.

Click to see more example sentences
producer üretici

Become anything, but not a producer.

Herhangi birşey ol ama bir üretici değil.

Produced by NlKKATSU CORPORATlON

Üretici firma NIKKATSU CORPORATION

Thousands and thousands of tiny little Meissner's corpuscles all deliciously sensitive to even the slightest caress sending all those tiny little endorphin-producing pleasure messages to the hypothalamus the primitive brain.

Binlerce ve binlerce ufak tefek yuvarlar hepsi nefis bir şekilde duyarlı ufacık bir dokunuşa bile bütün ufak tefek endorfin üretici mutluluk mesajlarını yollarlar. Hhipotalamus'a İlkel beyin'e.

Click to see more example sentences
producer yapımcılık

It's called producing, which is my job.

Buna yapımcılık denir, benim işim bu.

Harper was known as a pioneering producer

Harper yapımcılığın bir öncüsü olarak tanınırdı

producer sin yapımcı

Co-Producers KlM Sang-keun, KWAK Sin-ae

Yardımcı yapımcılar KIM Sang-keun, KWAK Sin-ae