English-Turkish translations for profession:

meslek · · sanat · itiraf · other translations

profession meslek

Ah, it may be new to you, but technically, it's the world's oldest profession.

Ah, senin için yeni olabilir, ama teknik olarak, dünyanın en eski mesleği.

That's a noble profession.

Bu çok asil bir meslek.

Not a bad profession.

Kötü bir meslek değil.

Click to see more example sentences
profession

This isn't just a job, it's a profession.

Bu sadece bir değil, bir sanat.

That's what I want to do as my profession.

İşte benim meslek olarak yapmak istediğim şey bu.

That's a good profession for a colored.

Bu renkli biri için, iyi bir .

Click to see more example sentences
profession sanat

This isn't just a job, it's a profession.

Bu sadece bir değil, bir sanat.

What a fine profession!

Ne güzel bir sanat!

profession itiraf

And now you profess your love for me? What fickleness of character!

Ve şimdi bana olan aşkınızı itiraf ediyorsunuz, ne dönek bir karakter!