English-Turkish translations for professional:

profesyonel · mesleki · uzman · meslek · ustalıkla · iş için · kararlı · other translations

professional profesyonel

This is, uh, Kenny Powers, professional baseball player. and I got something I wanna say.

Ben Kenny Powers profesyonel beysbol oyuncusu. Ve söylemek istediğim bir şey var.

I'm a professional doctor.

Ben profesyonel bir doktorum.

It's easy enough for a professional.

Bir profesyonel için çok kolaydı.

Click to see more example sentences
professional mesleki

This isn't a personal problem. This is a professional one.

Bu kişisel bir sorun değil, mesleki bir sorun.

More to the point, yours both personal and professional.

Bu noktada daha çok seninki. Hem kişisel, hem mesleki.

Is it personal or professional?

Kişisel mi yoksa mesleki mi?

Click to see more example sentences
professional uzman

Of course, I'm not a professional.

Elbette ben bir uzman değilim.

Dr. Stone, in your expert, professional opinion was Willie Santiago poisoned?

Doktor Stone, sizin uzman ve profesyonel teşhisinizce Willie Santiago zehirlenmiş midir?

Are you a health professional?

Sen bir sağlık uzmanı mısın?

Click to see more example sentences
professional meslek

All I want,"Judy whispered," is a big house nice clothes, a maid and a professional man for a husband.

Bütün istediğim,"diye fısıldadı Judy," büyük bir ev güzel giysiler, bir hizmetçi ve iyi meslek sahibi bir koca.

Sergeant, that's a professional secret.

Komiserim, bu bir meslek sırrı.

They're attractive, Professional women.

Çekici, meslek sahibi kadınlar.

Click to see more example sentences
professional ustalıkla

He's a professional escape artist.

O profesyonel bir kaçış ustası.

A professional rabbit hunter.

Usta bir tavşan avcısıydı.

He's a professional snitch.

Adam usta bir ispiyoncu.

Click to see more example sentences
professional iş için

He's a professional, paid to do a job.

O bir profesyonel, bu için para alıyor.

Yeah, it's for work and I'm professional.

Evet, için ve bende profesyonelim.

Hire professionals for the job.

İş için de profesyonelleri tutmak.

professional kararlı

Michael, I respect your professional judgment.

Michael, profesyonel kararına saygı duyuyorum.